Brand & Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid verzekering

U verzekert schade toegebracht aan anderen, veroorzaakt door uzelf, uw gezin en uw huisdieren. Ook schade toegebracht door logés, inwonende ouders, schoonouders en grootouders valt onder de dekking. Bovendien vallen uw kinderen, die door een studie of stage niet bij u in huis wonen, onder uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Brand verzekering

De brandverzekering verzekert tegen de gevolgen van brand. Maar wat is brand precies? In de inboedelverzekering en woonhuisverzekering bijvoorbeeld, is de brandverzekering bijna altijd opgenomen maar deze speelt ook een rol bij vele andere verzekeringen zoals bijvoorbeeld de autoverzekering als er Casco of Beperkt Casco verzekerd wordt.

Neem contact op voor meer informatie.